Historia - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Historia

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
Zdjęcie Historia
Rok akademicki: 2019/2020

Wydział Historyczny

Strona WWW Wydziału: http://www.historia.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Studia historyczne I stopnia w formie studiów niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim realizowane są w jednym w jednym z najlepszych ośrodków naukowo-dydaktycznych w Polsce (Wydział Historyczny posiada kategorię A). W trakcie studiów  student nabywa usystematyzowaną i przekrojową wiedzę z zakresu dziejów Polski i dziejów powszechnych od starożytności po współczesność. Poznaje podstawy warsztatu historyka, nabywa umiejętności korzystania ze źródeł historycznych a w ramach prowadzonych seminariów uczy się, jak poprawnie i efektywnie przygotować pracę dyplomową.  Na pierwszym stopniu studiów funkcjonuje jedna specjalność „Współczesne systemy zarządzania dokumentacją” umożliwiająca nabycie specjalistycznej wiedzy z zakresu archiwistyki. W programie studiów przewidziane są takie przedmioty specjalistyczne jak m.in. „Zarządzanie dokumentacją we współczesnym biurze”, „Elektroniczne systemy zarządzania w archiwach”, czy „Prawne aspekty zarządzania dokumentacją”.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Archiwa (państwowe, samorządowe, instytucjonalne), jednostki administracji publicznej i pozarządowej, media, instytucje naukowe, organizacje polityczne.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,25

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

0,25

historia5)

0,50

historia sztuki5)

0,40

WOS5)

0,40

geografia5)

0,40

filozofia5)

0,40

matematyka5)

0,40

język kaszubski5)

0,40

język łaciński i kultura antyczna5)

0,40

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
  5. Jeden z ośmiu przedmiotów do wyboru.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
07 października 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
09 października 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
17 października 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

pon.,wt.,czw.,pt.:10:00-14:00,śr.: 09:00 – 15:00
Wydział Historyczny
ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.26
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 21 47

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 18 października 2019 roku, 6:50