fbpx Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kulturoznawstwo

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Kulturoznawstwo
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Kulturoznawstwo jest kierunkiem dla ludzi tolerancyjnych i ciekawych świata, pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające pełniejsze uczestnictwo w kulturze i rozumienie składających się na nią zjawisk. Kadra dydaktyczna jest otwarta i interdyscyplinarna: są w niej badacze komiksu, kultur tubylczych, obozów koncentracyjnych, graffiti, rocka, popkultury i filmów. Współpracujemy z uczelniami w Preston Wielka Brytania), Rydze (Łotwa) i Poczdamie (Niemcy), a nasi studenci biorą aktywny udział w badaniach naukowych i animowaniu kultury w ramach działających przy kierunku kół „Mozaika” i „LeMonada”.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Studia II stopnia mają charakter akademicki. Nauczą Cię wnikliwie interpretować zjawiska kultury współczesnej – w szerokim kontekście społecznym, historycznym, politycznym i artystycznym. Jako kulturoznawca możesz pracować w instytucjach kultury, mediach, organizacjach zajmujących się kreowaniem kultury czy prowadzić działalność kulturową poprzez Internet.
Specjalności na II stopniu kulturoznawstwa:
• Kultura audiowizualna – kształci krytyków, kuratorów, kustoszy, popularyzatorów i badaczy oraz specjalistów od ochrony dziedzictwa kulturowego w epoce cyfryzacji. Absolwenci mogą docelowo pracować w instytucjach kultury, muzeach, galeriach, mediach i mediatekach.
• Zarządzanie kulturą – kształci menadżerów i promotorów kultury, organizatorów różnorodnych wydarzeń. Absolwenci mogą pracować w instytucjach kultury, agencjach i biurach artystycznych, w galeriach, muzeach, teatrach, kinach i wydawnictwach, a także w sektorze przemysłów kreatywnych.
 
Więcej na temat kierunku na stronie www.kulturoznawstwo.fil.ug.edu.pl

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1.  Kryterium podstawowe:

Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

2.  Rozmowa kwalifikacyjna (kultura z perspektywy indywidualnych zainteresowań kandydata) - 50 pkt.

 

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłata rekrutacyjna

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 grudnia 2019 roku, 13:00