Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kulturoznawstwo

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Kulturoznawstwo
Rok akademicki: 2019/2020

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Kulturoznawstwo jest kierunkiem dla ludzi tolerancyjnych i ciekawych świata, pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające pełniejsze uczestnictwo w kulturze i rozumienie składających się na nią zjawisk. Kadra dydaktyczna jest otwarta i interdyscyplinarna: są w niej badacze komiksu, kultur tubylczych, obozów koncentracyjnych, graffiti, rocka, popkultury i filmów. Współpracujemy z uczelniami w Preston Wielka Brytania), Rydze (Łotwa) i Poczdamie (Niemcy), a nasi studenci biorą aktywny udział w badaniach naukowych i animowaniu kultury w ramach działających przy kierunku kół „Mozaika” i „LeMonada”.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Studia II stopnia mają charakter akademicki. Nauczą Cię wnikliwie interpretować zjawiska kultury współczesnej – w szerokim kontekście społecznym, historycznym, politycznym i artystycznym. Jako kulturoznawca możesz pracować w instytucjach kultury, mediach, organizacjach zajmujących się kreowaniem kultury czy prowadzić działalność kulturową poprzez Internet.
Specjalności na II stopniu kulturoznawstwa:
• Kultura audiowizualna – kształci krytyków, kuratorów, kustoszy, popularyzatorów i badaczy oraz specjalistów od ochrony dziedzictwa kulturowego w epoce cyfryzacji. Absolwenci mogą docelowo pracować w instytucjach kultury, muzeach, galeriach, mediach i mediatekach.
• Zarządzanie kulturą – kształci menadżerów i promotorów kultury, organizatorów różnorodnych wydarzeń. Absolwenci mogą pracować w instytucjach kultury, agencjach i biurach artystycznych, w galeriach, muzeach, teatrach, kinach i wydawnictwach, a także w sektorze przemysłów kreatywnych.
 
Więcej na temat kierunku na stronie www.kulturoznawstwo.fil.ug.edu.pl

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1.  Kryterium podstawowe:

Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

2.  Rozmowa kwalifikacyjna (kultura z perspektywy indywidualnych zainteresowań kandydata) - 50 pkt.

 

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 35

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 września 2019 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 
16 września 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
18 września 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
26 września 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 09 września
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 169
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 10

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 26 września 2019 roku, 8:41