fbpx Lingwistyka stosowana - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Lingwistyka stosowana - niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Lingwistyka stosowana

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
Zdjęcie Lingwistyka stosowana
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Lingwistyka stosowana to kierunek, który umożliwia uzyskanie zaawansowanych kompetencji w zakresie praktycznej znajomości dwóch języków obcych, języka angielskiego (poziom C1) oraz języka niemieckiego (poziom B2+). Największą część programu studiów stanowią zajęcia z praktycznej nauki języka oraz gramatyki praktycznej. Językiem wykładowym zajęć jest język angielski i niemiecki. Na drugim roku studiów studenci rozpoczynają naukę trzeciego języka obcego, włoskiego lub hiszpańskiego. Kształcenie obejmuje także zajęcia poświęcone literaturze oraz przekładowi literackiemu. Oprócz tego studenci mają możliwość zdobycia wiedzy z pogranicza lingwistyki i nauk społecznych. Na trzecim roku studiów realizowane są także ćwiczenia z przekładu w parach języków: język polski – język angielski oraz język polski – język niemiecki.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwenci Lingwistyki stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego, np.: w biurach tłumaczeń i wydawnictwach, szkołach językowych, w międzynarodowych korporacjach z siedzibami w Polsce, w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicznymi kontrahentami, a także w branży turystycznej. Dodatkowym atutem w poszukiwaniu zatrudnienia może być także znajomość trzeciego języka obcego, języka włoskiego lub języka hiszpańskiego.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język niemiecki

0,5

język angielski

0,5

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  5. Oczekiwany poziom znajomości języka angielskiego i niemieckiego to poziom B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
11 września 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
15 września 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
23 września 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 09 września
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 169
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 10

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 10:03