fbpx Skandynawistyka - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Skandynawistyka - stacjonarne I stopnia

Skandynawistyka

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Skandynawistyka
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

 

ATUTY KIERUNKU

Gdańska Skandynawistyka to unikatowe studia w Polsce. Na studentów czekają stypendia zagraniczne w prestiżowych uczelniach Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii oraz praktyki zawodowe w firmach Pomorza. Atrakcją są zajęcia z lektorami z krajów skandynawskich, wykłady gościnne w językach Północy, koła naukowe (zrzeszające miłośników kultury Finlandii, tłumaczy literatury, tłumaczy ustnych),obchody świąt narodowych, współpraca z instytucjami Trójmiasta, szwedzko- i norweskojęzyczne grupy teatralne. Absolwent jest tłumaczem w zakresie jednego języka: szwedzkiego, norweskiego albo duńskiego, znawcą realiów, literatury, kultury, mediów oraz historii regionu Europy Północnej, ekspertem od komunikacji publicznej i dialogu międzykulturowego.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku skandynawistyka pozwalają zdobyć różne i bardzo pożądane przez pracodawców umiejętności komunikacyjne i translatorskie, oferują narzędzia konieczne do publicznego występowania, także w społeczeństwach wielokulturowych. Absolwent ma językowe, translatorskie, edytorskie i kulturowe kompetencje do współpracy z biznesem, mediami, czasopismami, organizacjami pozarządowymi, organizatorami imprez, firmami reklamowymi, instytucjami kultury i edukacji oraz placówkami dyplomatycznymi.
 

 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,6

język polski

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  5. Znajomość języka szwedzkiego/norweskiego/duńskiego/fińskiego nie jest wymagana.

 

Uwaga:
 
Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Kandydat wskazuje preferowaną specjalność (spośród następujących dostępnych opcji: Skandynawistyka – linia norweska, linia szwedzka, linia duńska, linia fińska) w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 64

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
09 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
13 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 lipca 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 07 lipca
pon. - pt.: 09:00 - 13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 21 lipca 2021 roku, 9:22