fbpx Socjologia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Socjologia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Socjologia

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Socjologia
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

Kierunek objęty "PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"

 

ATUTY KIERUNKU

 
Studenci socjologii odkrywają reguły życia społecznego w świecie prywatnym i publicznym. Projektują i prowadzą badania społeczne, analizują dane jakościowe i statystyczne – także za pomocą nowych technologii. Dzięki studiom rozwijają swoją wyobraźnię socjologiczną i kształcą zmysł krytyczny wobec wiedzy o związkach międzyludzkich i najważniejszych instytucjach życia społecznego (władza, kultura, gospodarka, rodzina, religia i media).
 
Socjologia bowiem sprawia, że wyraźniej widzimy znaczenie zmian, którym podlega współczesny, zglobalizowany świat. To ona pomaga nam odnaleźć w nim swoje miejsce, zrozumieć społeczne problemy i twórczo je rozwiązywać.
 
Na studiach I stopnia są do wyboru dwie specjalności: Antropologia i socjologia kultury oraz Socjologia życia publicznego. Zajęcia mają w dużym stopniu charakter warsztatowy. Studenci prowadzą projekty badawcze lub społeczne, które wyrastają z ich doświadczeń i zainteresowań. Socjolodzy UG aktywnie współpracują m.in. z Instytutem Kultury Miejskiej, Nadbałtyckim Centrum Kultury, Europejskim Centrum Solidarności, Regionalnym Centrum Wolontariatu, samorządami Trójmiasta, agencjami badawczymi PBS i OBIAS. W ramach tej współpracy studenci mogą angażować się w badania i działania lokalne. Na socjologii aktywnie działa Studenckie Koło Naukowe Socjokolektiv. W ramach programu Erasmus mogą spędzić część studiów za granicą. A dzięki programowi MOST mogą przenieść się na kilka miesięcy na inne polskie uczelnie.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwenci socjologii pracują w ośrodkach badań społecznych, instytucjach publicznych, samorządowych, instytucjach kultury, w mediach, w organizacjach pozarządowych i w biznesie. Wiedza, jaką dysponują, daje im możliwość podejmowania wielu zadań związanych z rozwojem i organizacją kultury, nauczaniem kompetencji społecznych, animacją środowisk lokalnych, doradztwem w biznesie i polityce, badaniami społecznymi i rynkowymi. Pracodawcy Pomorza najczęściej doceniają takie atuty absolwentów, jak: szeroka wiedza o świecie społecznym, znajomość najnowszych trendów, umiejętność samodzielnego i zespołowego prowadzenia badań, zdolność pozyskiwania i analizy danych oraz zarządzania projektami społecznymi.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,4

język obcy

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o tańcu, WOS

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  5. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego przyjęty zostanie jeden laureat konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” organizowanej przez Fundację Centrum Solidarności.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłata rekrutacyjna

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 grudnia 2019 roku, 13:03