fbpx Ekonomia - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ekonomia - niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Ekonomia

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
Zdjęcie Ekonomia
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Ekonomiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Zajęcia na kierunku ekonomia prowadzone są przez przedstawicieli nauki oraz biznesu umożliwiając zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które z powodzeniem będziesz mógł wykorzystać w ramach kariery zawodowej. Podejmując studia na kierunku ekonomia masz możliwość:

 • pogodzenia pracy zawodowej z realizacją zajęć na uczelni, które odbywają się w weekendy
 • realizacji przedmiotów do wyboru w formie klasycznej lub e-learningowej, np. Logistyka w przemyśle motoryzacyjnym, Samorząd terytorialny, Start-up - pierwsza własna firma
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 200 studentów naszego wydziału
 • działać w licznych organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC
 • uczęszczania na zajęcia, które odbywają się w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium OSTC – finanse, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych, ARIS - modelowanie procesów biznesowych
 • bezpłatnego korzystania z programów Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio czy IBM SPSS;
 • kontynuacji nauki na studiach magisterskich lub studiach podyplomowych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Ekonomia przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, zarówno w kraju, jak i za granicą. Przyszły absolwent zdobywa szeroką wiedzę ekonomiczną oraz kompetencje społeczne, pozwalające na jej zastosowanie w praktyce gospodarczej. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak też do pracy w działach zajmujących się:

 • finansami, rachunkowością lub księgowością,
 • zarządzaniem i kontrolingiem,
 • audytem przedsiębiorstw,
 • sprzedażą i relacjami biznesowymi,
 • marketingiem i wizerunkiem.

Przykładowe stanowiska pracy:

 • młodszy specjalista ds. importu,
 • audytor,
 • analityk finansowy,
 • doradca ds. leasingu,
 • specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych,
 • młodszy specjalista ds. marketingu,
 • przedstawiciel handlowy,
 • doradca biznesowy, analityk rynku,
 • doradca inwestycyjny,
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami,
 • młodszy agent ubezpieczeniowy.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot 5)

mnożnik przedmiotu

język obcy

0,4

matematyka, język polski, geografia, historia, WOS, informatyka

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 5. Trzy z siedmiu przedmiotów do wyboru.

Uwaga:

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. Wybór specjalności następuje na II roku studiów, na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I roku studiów.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 95

Rekrutacja dodatkowa

Limit ogółem: 4

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
07 września 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
09 września 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
17 września 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 05 sierpnia
w dniach od 28 sierpnia do 9 września,pon.-sob.: 10:00-13:00,w dniach od 10 do 16 września,pon.-pt.: 15:00-18:00,sob.: 10:00-13:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 października 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
14 października 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
22 października 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 29 września
od 29 września do 1 października: 10:00-13:00,2,5,6, października: 15;00-17:00,9-21 października: pon., wt., czw., pt.: 15:00-17:00 oraz śr.: 13:00-15:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, Aula O (od 5 października - sala A8)
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 22 października 2020 roku, 8:59