fbpx Filologia romańska (z drugim językiem romańskim) - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia romańska (z drugim językiem romańskim) - stacjonarne I stopnia

Filologia romańska (z drugim językiem romańskim)

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Filologia romańska
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia w Instytucie Filologii Romańskiej pozwalają opanować język francuski na poziomie B2, a także opanować drugi język romański (hiszpański, włoski, portugalski do wyboru) w stopniu komunikatywnym dzięki rozszerzonemu programowi nauczania. Studenci poznają również kulturę krajów francuskojęzycznych oraz zdobywają kompetencje zawodowe, które rozwijają w ramach praktyk studenckich w szkołach, biurach tłumaczeń, wydawnictwach i firmach międzynarodowych. Do wyboru są dwie specjalizacje: translatoryczna, która przygotowuje do zawodu tłumacza oraz nauczycielska, obejmująca ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne. Podczas studiów każdy student może skorzystać z programu Socrates-Erasmus i spędzić semestr lub rok we Francji, w Belgii, w Hiszpanii lub w Turcji. W ramach kół naukowych studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania artystyczne, naukowe i zawodowe.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Francja jest drugim po Niemczech inwestorem w Polsce. Absolwenci filologii romańskiej mogą zatem znaleźć zatrudnienie w jednej z wielu francuskich firm działających na rynku polskim. Ponadto, absolwenci specjalności translatorycznej mogą podjąć pracę w biurach tłumaczeń, wydawnictwach lub jako samodzielni tłumacze. Po studiach mogą również zdobyć uprawnienia tłumacza przysięgłego. Absolwenci specjalności nauczycielskiej zdobywają uprawnienia do nauczania języka francuskiego w szkołach. Dzięki dobrej znajomości współczesnej kultury krajów francuskojęzycznych absolwenci i absolwentki dobrze odnajdują się w międzynarodowym środowisku pracy.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,2

język francuski

0,4

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, matematyka, geografia, drugi język obcy

0,4

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  5. Znajomość języka francuskiego nie jest wymagana. 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 65

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
17 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
24 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
01 września 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 13 sierpnia
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 1 września 2020 roku, 10:18