fbpx Filologia rosyjska - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Filologia rosyjska - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Filologia rosyjska

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Filologia rosyjska
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • nauczanie języka rosyjskiego (również od podstaw) prowadzące do opanowania umiejętności swobodnego porozumiewania się w codziennych i zawodowych kontaktach z nosicielami języka rosyjskiego;
 • kształcenie wykwalifikowanego specjalisty - filologa;
 • zdobycie wiedzy i praktyki z obszaru zarządzania kulturą;
 • praktyki w firmach, instytucjach kultury oraz szkołach językowych;
 • wyjazdy w ramach wymiany międzynarodowej (Kaliningrad, Moskwa), program ERASMUS+;
 • udział w cyklicznych konkursach: Dyktando Języka Rosyjskiego, Międzynarodowa Olimpiada z Języka, Literatury i Kultury Rosyjskiej, Konkurs Translatoryczny i inne; rozwój w studenckich kołach naukowych: „ŁOMONOSOW” i „Aoryst”.
 
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Dzięki opanowaniu współczesnego języka rosyjskiego w przyszłości można podjąć pracę w turystyce, przedsiębiorstwach, szkołach językowych, instytucjach kulturalnych, wydawnictwach, redakcjach czasopism współpracujących z partnerami z terenu Federacji Rosyjskiej. Kompetencje językowe oraz opanowanie wiedzy z dziedziny translatoryki pozwalają absolwentom wykonywać w przyszłości zawód tłumacza.
 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 5,6,7,8)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,2

język obcy nowożytny

0,6

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny, język mniejszości narodowych, język mniejszości etnicznych, język regionalny, WOS, geografia, matematyka

0,2

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 5. Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana. 
 6. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego zostanie przyjęty jeden laureat Olimpiady Wiedzy o Gdańsku (wersja rosyjskojęzyczna).
 7. Laureaci Dyktanda Języka Rosyjskiego organizowanego przez Uniwersytet Gdański i Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie otrzymują dodatkowo 10 pkt.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłata rekrutacyjna

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 grudnia 2019 roku, 13:00