fbpx Informatyka, profil praktyczny - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informatyka, profil praktyczny - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informatyka, profil praktyczny

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Informatyka
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Strona WWW Wydziału: http://www.mfi.ug.edu.pl/

Opis

INFORMATYKA NA UG - PRAKTYCZNIE

 
Od roku akademickiego 2019/20 oferta kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego została wzbogacona o studia z informatyki o profilu praktycznym. Studia prowadzi Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Studia powstały w ramach projektu RPO prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego a oficjalnym partnerem tego projektu jest firma branży IT - Kainos. Zajęcia będą prowadzone w nowym budynku z nowoczesną infrastrukturą i wyposażeniem.
Program nowych studiów powstał w ścisłej współpracy z pracodawcami branży IT. Ponadto, część zajęć będzie prowadzona przez doświadczonych specjalistów z trójmiejskich firm.
 
Jako oficjalny partner projektu chcemy udzielić zdecydowanego wsparcia tej inicjatywie. Wpisuje się ona świetnie w plany rozwoju firmy Kainos w Polsce. Dlatego też uczestniczymy w przygotowaniu części programu studiów wokół technologii chmurowych i innych nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Nasi pracownicy poprowadzą też część z zajęć z tego zakresu – mówi Szczepan Sakowicz, Członek Zarządu Kainos Polska.
 
Celem studiów informatyka o profilu praktycznym jest przygotowanie absolwentów do pracy w branży IT w rolach związanych z wytwarzaniem oprogramowania, głównie w charakterze programistów. Absolwenci będą mogli znaleźć pracę w licznych firmach wytwarzających oprogramowanie, działających zarówno w kraju jak i za granicą.
 
W trakcie studiów, każdy student odbędzie 6 miesięczną praktykę zawodową. Porozumienia, które zawiera Uniwersytet z trójmiejskimi firmami, pomagają studentom znaleźć praktykę zgodną ze swoimi zainteresowaniami i profilem studiów.
 
Kompetencje absolwenta studiów na kierunku informatyka o profilu praktycznym będą skupiały się wokół wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wytwarzaniem oprogramowania. Absolwent będzie wszechstronnie wykształconym programistą, będzie znał wybrane języki programowania, protokoły, narzędzia, biblioteki, frameworki związane z wytwarzaniem i testowaniem współczesnych, webowych aplikacji klasy przemysłowej. Jednocześnie będzie miał solidne podstawy z dziedziny algorytmów, struktur danych, złożoności obliczeniowej i innych, matematycznych koncepcji w informatyce.
 
Informatyka o profilu praktycznym idealnie wpisuje się w nasze potrzeby i odpowiada na rosnące zapotrzebowanie rynku – zarówno lokalnie na Pomorzu jak i szerzej – w Europie. Będziemy blisko współpracować z Uniwersytetem Gdańskim przy tym ważnym projekcie. – mówi Witold Bołt z firmy Jit Team.
 
Szczególny nacisk w procesie kształcenia zostanie położony na pracę grupową w zespołach programistycznych, a także na aspekty związane z prowadzeniem projektu informatycznego. Specjaliści z firm pomogą prowadzić przedmioty z tych firm.
 
Wśród kompetencji studenta informatyki o profilu praktycznym nie zabraknie również nowoczesnych czy przyszłościowych koncepcji i technologii. Absolwent będzie umiał korzystać z zaawansowanych rozwiązań związanych z wirtualizacją, konteneryzacją i innymi technologiami chmurowymi. Będzie także posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji. W przygotowaniu i prowadzeniu przedmiotów z powyższych obszarów w sposób szczególny będzie widoczne zaangażowanie specjalistów z firm branży IT.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

matematyka

0,8

język obcy 

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  5. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe w kategorii matematyka, informatyka lub bioinformatyka.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłata rekrutacyjna

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 grudnia 2019 roku, 13:02