fbpx Matematyka - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Matematyka - stacjonarne II stopnia

Matematyka

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Matematyka
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Strona WWW Wydziału: http://www.mfi.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Studia na kierunku Matematyka dają umiejętności używania matematycznych i statystycznych narzędzi analitycznych, również z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.
 • Absolwent specjalności nauczycielskiej otrzymuje dodatkowo przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne oraz merytoryczne do nauczania matematyki, też przy użyciu nowoczesnych technologii i oprogramowania.
 • Działają Koło Naukowe Kolor i Koło Naukowe Matematyków, promujące nauki ścisłe wśród młodzieży szkolnej i akademickiej.
 • Studenci biorą udział w konkursie Mat2Tab na tworzenie materiałów do tablicy interaktywnej, organizują Ligę Matematyczną dla szkół średnich, biorą udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki.
 • Mają też możliwość wyjazdu na wymianę studencką za granicę w ramach projektu ERASMUS.
 • Jako jedyna jednostka w województwie pomorskim oferujemy możliwość studiów doktoranckich z matematyki.
 • Absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności, dające możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach stosujących metody matematyczne, a także szybkiego przyswojenia nowej wiedzy z danej dziedziny i jej dostosowania do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Uzyskane umiejętności konstruowania i analizowania modeli matematycznych, jak i użycia technik informatycznych, dają przygotowanie do pracy w:

Absolwent Matematyki Finansowej jest przygotowany do pracy w:

 • instytucjach finansowych (np. makler, doradca finansowy)
 • bankach
 • firmach ubezpieczeniowych
 • działach finansowych
 • firmach branży gospodarczej.

Absolwent Matematyki Stosowanej jest przygotowany do pracy jako informatyk, który ma jednocześnie solidne przygotowanie matematyczne. 

Absolwent specjalności Nauczycielskiej po studiach I stopnia zdobywa dodatkowo wstępne przygotowanie do pracy jako nauczyciel matematyki, które uzupełnione na studiach II stopnia pozwoli mu na uzyskanie kwalifikacji do nauczania matematyki we wszystkich typach szkół.

Po Matematyce Teoretycznej absolwent ma możliwość pracy zawodowej w:

 • instytutach naukowo-badawczych
 • podmiotach finansowych
 • jednostkach informatycznych. 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Konkurs ocen na dyplomie – max 40 pkt 1)

2. Rozmowa kwalifikacyjna – max 60 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna potwierdza kompetencje kierunku Matematyka w zakresie efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia.

Absolwenci kierunków z dyscypliny Matematyka są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują maksymalną punktację - 60 pkt.

Progiem kwalifikacji jest uzyskanie min. 55 punktów. 

Wynik kandydata stanowi suma punktów uzyskana za ocenę na dyplomie i ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia ubiegać się mogą absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 30 stycznia 2020 roku, 8:44