fbpx Oceanografia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Oceanografia - stacjonarne I stopnia

Oceanografia

Studia
stacjonarneI stopnia
zdjęcie oceanografia
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Oceanografii i Geografii

Strona WWW Wydziału: http://www.oig.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim to unikatowy w Polsce kierunek studiów, prowadzony w wyjątkowym i nowoczesnym miejscu: Instytucie Oceanografii w Gdyni na Wydziale Oceanografii i Geografii. 
 • Ukończenie studiów na kierunku Oceanografia zapewnia uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, nauk o morzu oraz analizy i interpretacji danych z wykorzystaniem metod statystycznych i narzędzi informatycznych.
 • Studia otrzymały najwyższą - wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, potwierdzającą najwyższy poziom kształcenia, bogatą i kompleksową ofertę edukacyjną, znakomicie wyposażoną bazę dydaktyczną oraz udział w programach europejskich 
 • Po pierwszym roku studiów, w zależności od zainteresowań, studenci wybierają ścieżkę kształcenia w ramach oceanografii biologicznej lub oceanografii geologiczno-fizyczno-chemicznej. Studenci Oceanografii objęci są programem wsparcia tutorów akademickich, pod opieką których indywidualnie mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe już od pierwszego roku studiów.
 • Instytut Oceanografii UG posiada nowy specjalistyczny statek naukowo-badawczy r/v Oceanograf, jedną z najnowocześniejszych tego typu jednostek na świecie. To właśnie na nim studenci odbywają zajęcia dydaktyczne oraz prowadzą swoje pierwsze badania naukowe do prac dyplomowych.
 • Zajęcia terenowe studenci realizują na Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry w Helu.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci są przygotowani do pracy w:
 • instytutach czy laboratoriach naukowo-badawczych
 • przemyśle, rybołówstwie
 • urzędach nadzoru i kształtowania środowiska morskiego
 • administracji państwowej i samorządowej
 • placówkach zajmujących się edukacją 
 • turystyce.
 • na międzynarodowym rynku pracy, m.in. na stanowiskach specjalistów, konsultantów, menadżerów.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy nowożytny

0,2

matematyka

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologiachemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka

0,5

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 5. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych lub matematycznych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 30 stycznia 2020 roku, 13:19