fbpx Politologia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Politologia - stacjonarne II stopnia

Politologia

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Politologia
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Podejmując studia na II stopniu student zdobędzie wiedzę w zakresie problemów politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturowych współczesnego świata.
 • Wybierając jedną z trzech specjalizacji: europeistyka i przemiany globalne, ustrojowo-samorządową lub międzynarodowe stosunki polityczne ukierunkuje swoje zainteresowania, zdobędzie wiedzę, nabędzie umiejętności i kompetencje przydatne do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym globalnym świecie.
 • Nasi Studenci aktywnie uczestniczą w życiu Uczelni: działają w licznych kołach naukowych, współorganizują spotkania z przedstawicielami życia publicznego, odbywają praktyki studenckie oraz staże w biurach parlamentarnych, uczestniczą w studenckiej wymianie międzynarodowej oraz krajowej.
 • Podczas studiów zdobywają nie tylko wiedzę, ale i umiejętności do negocjowania i komunikowania się z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym i politycznym.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Dzięki interdyscyplinarności kierunku Absolwent posiada wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w:
 • administracji publicznej – rządowej, samorządowej oraz pozarządowej (pracownicy administracji różnego szczebla)
 • placówkach instytucji i organizacji międzynarodowych
 • instytucjach o charakterze społecznym, gospodarczym i oświatowym
 • jako ekspert i pracownik ośrodków badawczych
 • w mediach, jako dziennikarze
 • w polityce, pełniąc funkcje polityków szczebla regionalnego, krajowego (posłowie, senatorowie) i międzynarodowego (europosłowie).
 • w branży reklamowej, jako np. specjaliści ds. marketingu (np. kierują kampaniami wyborczymi), public relations.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 43

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
31 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
03 września 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
11 września 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 01 sierpnia
pon., śr., pt. godz 9:00 - 13:00,wt., czw. godz 14:00 - 18:00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. D418, D419
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 41 61
e-mail: politologia.rekrutacja@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 11 września 2020 roku, 11:38