fbpx Socjologia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Socjologia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Socjologia

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Socjologia
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Studenci socjologii odkrywają reguły życia społecznego w świecie prywatnym i publicznym. Projektują i prowadzą badania społeczne, analizują dane jakościowe i statystyczne – także za pomocą nowych technologii. Dzięki studiom rozwijają swoją wyobraźnię socjologiczną i kształcą zmysł krytyczny wobec wiedzy o związkach międzyludzkich i najważniejszych instytucjach życia społecznego (władza, kultura, gospodarka, rodzina, religia i media).
 
Socjologia bowiem sprawia, że wyraźniej widzimy znaczenie zmian, którym podlega współczesny, zglobalizowany świat. To ona pomaga nam odnaleźć w nim swoje miejsce, zrozumieć społeczne problemy i twórczo je rozwiązywać.
 
Na studiach II stopnia jest do wyboru 6 modułów, które są uruchamiane w zależności od zainteresowania studentów, przy zebraniu odpowiednio licznej grupy. Są one poświęcone zaawansowanym metodom analizy danych, socjologii miasta, socjologii gospodarki, socjologii problemów społecznych, socjologii kultury i socjologii życia codziennego (moduł angielskojęzyczny). Zajęcia mają w dużym stopniu charakter warsztatowy. Studenci prowadzą projekty badawcze i społeczne, które wyrastają z ich doświadczeń i zainteresowań. Socjolodzy UG aktywnie współpracują m.in. z Instytutem Kultury Miejskiej, Nadbałtyckim Centrum Kultury, Europejskim Centrum Solidarności, Regionalnym Centrum Wolontariatu, samorządami Trójmiasta, agencjami badawczymi PBS i OBIAS. W ramach tej współpracy studenci mogą angażować się w badania i działania lokalne. Od 2003 roku na socjologii działa koło Socjokolektiv, które organizuje wydarzenia naukowe i imprezy integracyjne dla socjologów. W ramach programu Erasmus studenci mogą spędzić część studiów za granicą. A dzięki programowi MOST mogą przenieść się na kilka miesięcy na inne polskie uczelnie.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwenci socjologii pracują w ośrodkach badań społecznych, instytucjach publicznych, samorządowych, instytucjach kultury, w mediach, w organizacjach pozarządowych i w biznesie. Wiedza, jaką dysponują, daje im możliwość podejmowania wielu zadań związanych z rozwojem i organizacją kultury, nauczaniem kompetencji społecznych, animacją środowisk lokalnych, doradztwem w biznesie i polityce, badaniami społecznymi i rynkowymi. Pracodawcy Pomorza najczęściej doceniają takie atuty absolwentów, jak: szeroka wiedza o świecie społecznym, znajomość najnowszych trendów, umiejętność samodzielnego i zespołowego prowadzenia badań, zdolność pozyskiwania i analizy danych oraz zarządzania projektami społecznymi.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłata rekrutacyjna

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 grudnia 2019 roku, 13:03