fbpx Filologia rosyjska - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia rosyjska - stacjonarne II stopnia

Filologia rosyjska

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Filologia rosyjska
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Na studiach magisterskich filologii rosyjskiej proponujemy unikalne i spersonalizowane specjalności. Każda z nich posiada odrębny profil, lecz obie oferują wszechstronny rozwój i osiągnięcie profesjonalnych kompetencji bardzo pożądanych na rynku pracy, w tym umiejętności językowych na poziomie C1. To kierunek dedykowany studentom filologii, rosjoznawstwa i studiów wschodnich oraz osobom władającym językiem rosyjskim na poziomie B2 pragnącym kontynuować studia na II stopniu i uzyskać dyplom magistra. Ponadto:

  • nauczanie języka rosyjskiego, prowadzące do opanowania umiejętności swobodnego porozumiewania się w codziennych i zawodowych kontaktach z  rodzimymi użytkownikami języka rosyjskiego;
  • kształcenie wykwalifikowanego specjalisty - filologa; 
  • zdobycie wiedzy i praktyki z obszaru zarządzania kulturą, translatoryki oraz mediolingwistyki;
  • praktyki w firmach, instytucjach kultury;
  • wyjazdy w ramach wymian międzynarodowych, program ERASMUS+, program MOST,
  • możliwość udziału w szkołach językowych w uniwersytetach w Rosji i na Białorusi;
  • udział w cyklicznych konkursach: Dyktando Języka Rosyjskiego, Międzynarodowa Olimpiada z Języka, Literatury i Kultury Rosyjskiej, Konkurs Translatoryczny i inne; rozwój w studenckich kołach naukowych: „ŁOMONOSOW” i „Aoryst”.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Dzięki opanowaniu współczesnego języka rosyjskiego na wysokim poziomie w przyszłości można podjąć pracę w instytucjach krajowych i międzynarodowych, biurach tłumaczeń, redakcjach, instytucjach kulturalno-oświatowych, przedstawicielstwach dyplomatycznych, sektorze usług,  agencjach informacyjnych i prasowych, wydawnictwach, mediach, firmach wymagających znajomości języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów wyższych z wykładowym językiem rosyjskim

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów innych kierunków

1.  Kryterium podstawowe:

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

2.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)  Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu

1.  Egzamin ustny z języka rosyjskiego– max 50 pkt.

2.  Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

3.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)  Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 10:03