fbpx Genetyka i biologia eksperymentalna - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Genetyka i biologia eksperymentalna - stacjonarne I stopnia

Genetyka i biologia eksperymentalna

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie genetyka
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Biologii

Opis

ATUTY KIERUNKU

Ogólnym celem kształcenia na kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna jest zdobycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w działalności badawczo-rozwojowej. Absolwent: 
 • uzyska wiedzę z genetyki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, biochemii, biologii komórki, mikrobiologii medycznej i przemysłowej, nowoczesnych metod i narzędzi badawczych.
 • będzie rozumiał molekularne, biochemiczne i biofizyczne podstawy funkcjonowania organizmów, a także interakcji między organizmami a środowiskiem. Dzięki tej wiedzy będzie umiał zastosować metody eksperymentalne z zakresu nauk biologicznych w celu rozwiązywania problemów badawczych i technologicznych oraz będzie potrafił je twórczo modyfikować i dostosowywać do konkretnych aplikacji.
 • będzie znał tendencje kierunków badań, w tym przede wszystkim problematyki chorób cywilizacyjnych i metodologii tworzenia nowych leków, a także zmniejszenia skutków rosnącej konkurencji o zasoby Ziemi, poprzez zastosowanie nowoczesnych zdobyczy genetyki i biologii molekularnej w gospodarce rolnej i ochronie środowiska.
 • uzyska wiedzę dotyczącą podstaw ekonomii i zarządzania niezbędnych w komercjalizacji badań naukowych oraz tworzeniu i zarządzaniu inkubatorami nowych technologii biologicznych i biomedycznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w:
 • biomedycznych firmach badawczo-rozwojowych,
 • firmach farmaceutycznych, kosmetycznych i biotechnologicznych,
 • w firmach zajmujących się diagnostyką genetyczną i medycyną spersonalizowaną,
 • w placówkach naukowo-badawczych, 
 • absolwenci będą przygotowani do tworzenia nowych inicjatyw biznesowych, opracowujących i wdrażających bioinnowacje.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy

0,3

biologia

0,4

jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 5. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy wykonali projekt z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 10:03