fbpx Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska - stacjonarne I stopnia

Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Zarządzanie instytucjami artystycznymi
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studiowanie na kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi o profilu menedżerskim daje możliwość nauki i pracy pod kierunkiem wybitnych przedstawicieli różnorodnych dyscyplin nauki i kultury. Studia te łączą dziedziny ekonomiczne, artystyczne i humanistyczne. Studenci nabywają konkretnych umiejętności u profesorów ekonomii, uczą się nie tylko języka angielskiego na wysokim poziomie, ale także języków literatury i sztuki. Odbywają również zajęcia praktyczne z artystami, dyrektorami instytucji artystycznych i kulturalnych, specjalistami z kraju i zagranicy, spotkania z potencjalnymi pracodawcami oraz praktyki i staże w instytucjach kultury i sztuki. Istotną cechą tego programu studiów jest jego elastyczność – studenci mają możliwość wyboru i zgłaszania własnych propozycji warsztatów, spotkań i fakultetów, pomagają w ich organizacji i poznają „od kuchni” świat działań instytucji artystycznych i kulturalnych (teatry, muzea – np. ECS).

Umiejętności kształcone na kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi o profilu menedżerskim to współczesny marketing, reklama, public relations, podstawy prawne działania instytucji kultury, zarządzanie, finanse, rachunkowość, pozyskiwanie funduszy na sztukę i inne. Kształcenie umiejętności i sprawności praktycznych odbywa sie równolegle z budowaniem wrażliwości na rzeczywistość komunikacji literackiej i kulturowej.

 

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi są gruntownie przygotowani do pracy w różnego typu instytucjach kultury (takich jak np.: teatry, galerie, domy kultury, wydziały kultury przy urzędach miasta) na różnych stanowiskach (promocja i reklama, edukacja, organizacja i zarządzanie działaniami artystycznymi) oraz przy organizacji różnorakich wydarzeń artystycznych (np.: koncertów, festiwali, wystaw, happeningów, wydarzeń edukacyjnych i innych). Doskonała znajomość języka angielskiego pomoże studentom w przyszłości w pracy z zagranicznymi ekspertami i artystami oraz w zdobywaniu doświadczeń międzynarodowych.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,3

język angielski

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, drugi język obcy, wiedza o tańcu, historia muzyki, matematyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 10:04