fbpx Studia podyplomowe - rekrutacja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Studia podyplomowe - rekrutacja

Wydział Biologii
Nazwa Telefon E-mail
SP Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych +48 58 523 61 69,
+48 58 523 61 63
bgmk@ug.edu.pl
Wydział Historyczny
Nazwa Telefon E-mail
SP Historii sztuki +48 58 523 37 40 hiszhs@ug.edu.pl
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Nazwa Telefon E-mail
SP Podstaw Informatyki +48 58 523 22 11,
+48 58 523 22 82
pspi@ug.edu.pl
Wydział Nauk Społecznych
Nazwa Telefon E-mail
SP Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe +48 58 523 41 61,
+48 605 118 618
admkgk@ug.edu.pl
SP Diagnostyka psychologiczna +48 58 523 43 24 diagnostykapsychologiczna@ug.edu.pl
SP Dyplomacja współczesna +48 602 558 102,
+48 58 523 41 61
admkgk@ug.edu.pl
SP Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli marta.jurczyk@ug.edu.pl
SP Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością joanna.belzyt@ug.edu.pl
SP Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa +48 602 767 841 lukasz.wirkus@ug.edu.pl
SP Psychologia Przywództwa w Organizacjach +48 606 723 805 psypodypl@ug.edu.pl
SP Psychologia Sportu +48 58 523 43 24 psydbu@ug.edu.pl,
nszz@ug.edu.pl
SP Psychologia Transportu a.peplinska@ug.edu.pl
SP Psychotraumatologia +48 572 727 529 psychotraumatologia@ug.edu.pl,
marta.sitarz@ug.edu.pl
noweSP Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna według standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela +48 501 343 974 marta.pieta@ug.edu.pl
SP Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna +48 58 523 42 55 anna.wlazlo@ug.edu.pl
SP Socjoterapia i praca z grupą +48 501 343 974 marta.pieta@ug.edu.pl
noweSP Socjoterapia: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela +48 501 343 974 marta.pieta@ug.edu.pl
noweSP Start for Ph.D. in Social Sciences phdsocialsciences@ug.edu.pl
SP Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju +48 725 991 121 psyedu@ug.edu.pl
SP Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych marta.jurczyk@ug.edu.pl
Wydział Oceanografii i Geografii
Nazwa Telefon E-mail
SP GIS - System Informacji Geograficznej +48 58 523 66 14 cgisju@ug.edu.pl,
d.litwicka@ug.edu.pl
Wydział Zarządzania
Nazwa Telefon E-mail
noweSP Analiza Danych - Big Data +48 58 523 12 18 arkadiusz.kozlowski@ug.edu.pl
SP Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem +48 58 523 14 75,
+48 58 523 14 43
finprzed.wzr@ug.edu.pl,
joanna.sachetti@ug.edu.pl
SP EMBA [międzywydziałowe] +48 58 523 13 95,
+48 513 171 505
mba@ug.edu.pl
SP Event Manager +48 58 523 14 64 marketing.wzr@ug.edu.pl
SP Komercjalizacja nieruchomości [we współpracy z firmą JLL] +48 58 523 14 08 wieslawa.patecka@ug.edu.pl
SP Menedżer w instytucjach kultury +48 58 523 14 17,
+48 58 523 11 75
oiz.wzr@ug.edu.pl
PS Menedżerskie +48 58 523 14 17,
+48 58 523 11 75
oiz.wzr@ug.edu.pl
noweSP Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym +48 58 523 14 17 oiz.wzr@ug.edu.pl
SP Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych +48 58 523 14 00 m.kuciapski@ug.edu.pl,
darek@ug.edu.pl
SP Rachunkowości i Podatków +48 58 523 14 23 rachunkowosc.wzr@ug.edu.pl
SP Rachunkowość ACCA +48 58 523 14 23 rachunkowosc.wzr@ug.edu.pl
SP Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny +48 601 649 535 jaroslaw.kujawski@ug.edu.pl
SP Ubezpieczenia Społeczne [międzywydziałowe] +48 58 523 14 92 finanse.wzr@ug.edu.pl
SP Wycena Nieruchomości +48 58 523 14 08 wieslawa.patecka@ug.edu.pl
SP Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa +48 58 523 14 23 rachunkowosc.wzr@ug.edu.pl
SP Zarządzanie jednostkami administracji publicznej +48 58 523 14 17,
+48 58 523 11 75
oiz.wzr@ug.edu.pl
SP Zarządzanie Kapitałem Ludzkim +48 58 523 14 17,
+48 58 523 11 75
oiz.wzr@ug.edu.pl
SP Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi [we współpracy z Euro Styl (Grupa Dom Development) oraz JLL] +48 58 523 14 08 wieslawa.patecka@ug.edu.pl
SP Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi +48 58 523 14 17,
+48 58 523 11 75
oiz.wzr@ug.edu.pl
SP Zarządzanie procesami w biznesie +48 58 523 11 75,
+48 58 523 14 17
oiz.wzr@ug.edu.pl,
piotr.sliz@ug.edu.pl
SP Zarządzanie Projektami IT +48 58 523 14 92 emilia.dmochowska@ug.edu.pl