fbpx Studia podyplomowe - rekrutacja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Studia podyplomowe - rekrutacja

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Nazwa Telefon E-mail
SP Podstaw Informatyki +48 58 523 22 58 pspi@ug.edu.pl
Wydział Nauk Społecznych
Nazwa Telefon E-mail
SP Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe +48 58 523 41 61,
+48 605 118 618
admkgk@ug.edu.pl
SP Diagnostyka psychologiczna +48 58 523 44 26 diagnostykapsychologiczna@ug.edu.pl
SP Dyplomacja współczesna +48 602 558 102,
+48 58 523 41 61
admkgk@ug.edu.pl
SP Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli marta.jurczyk@ug.edu.pl
SP Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością joanna.belzyt@ug.edu.pl
noweSP Lokalne struktury władzy - kształtowanie elit samorządowych +48 58 523 41 61,
+48 605 118 618
katarzyna.gluzinska-korneluk@ug.edu.pl
SP Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa +48 602 767 841 lukasz.wirkus@ug.edu.pl
noweMiędzywydziałowe SP Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa +48 58 523 41 70,
+48 725 991 169
czrug@ug.edu.pl
noweSP Psychologia edukacji +48 608 312 536 dorota.dykalska@ug.edu.pl
SP Psychologia Kliniczna +48 58 523 43 51 specjalizacja.psychologiakliniczna@ug.edu.pl,
ilona.pocwierz-marciniak@ug.edu.pl
SP Psychologia Przywództwa w Organizacjach +48 606 723 805 psypodypl@ug.edu.pl
SP Psychologia Sportu +48 58 523 43 24 psydbu@ug.edu.pl,
nszz@ug.edu.pl
SP Psychologia Transportu a.peplinska@ug.edu.pl
SP Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna według standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela +48 501 343 974 marta.pieta@ug.edu.pl
SP Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna +48 501 343 974 robert.opora@ug.edu.pl
SP Socjoterapia i praca z grupą +48 501 343 974 marta.pieta@ug.edu.pl
SP Socjoterapia: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela +48 501 343 974 marta.pieta@ug.edu.pl
SP Start for Ph.D. in Social Sciences phdsocialsciences@ug.edu.pl
SP Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych +48 572 727 534,
+48 58 523 44 03
violetta.lotysz@ug.edu.pl,
saz@ug.edu.pl
SP Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju +48 725 991 121 psyedu@ug.edu.pl