Pracownia Biochemii Fizycznej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk