Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed - nowy budynek
ul. Abrahama 58
80-307 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 63 20, +48 58 523 64 25, +48 58 523 63 21
Fax: +48 58 523 64 30
Symbol: 
M000

Dziekan

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Rozwoju

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci

Pracownicy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni