Pracownia Biochemii Białek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk