Pracownia Badania Zwiazków Biologicznie Czynnych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk