Pracownia Biochemii Białek i Kwasów Nukleinowych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk