fbpx Wydział Biologii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Biologii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Biologii

Symbol: 
L000

Dziekan

Deputy Dean

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Profesorowie PAN

Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Doktoranci

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczno-administracyjni