Pracownia Taksonomii Roślin | Serwis główny UG

Pracownia Taksonomii Roślin

Symbol: 
L1524

Kierownik Pracowni

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci

Asystenci

Doktoranci

Pracownicy techniczni