Katedra Cytologii i Embriologii Roślin | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katedra Cytologii i Embriologii Roślin

Wydział Biologii
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 60 81
Symbol: 
L160

Kierownik Pracowni

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

Asystenci

Doktoranci

Pracownicy naukowo-techniczni