Pracownia Chemicznych Zagrożeń Środowiska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk