fbpx Wydział Chemii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Symbol: 
8000

Dziekan

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studiów

Kierownicy

Kierownicy Dziekanatów

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci