Zakład Historii Nowożytnej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zakład Historii Nowożytnej

Telefon: +48 58 523 21 03
Symbol: 
H110

Kierownik Zakładu

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci