Wydział Historyczny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Historyczny

Symbol: 
H000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studentów i Promocji

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Pracownicy administracyjni