fbpx Instytut Fizyki Doświadczalnej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Instytut Fizyki Doświadczalnej

Instytut Fizyki Doświadczalnej

Telefon: +48 58 523 22 54
Fax: +48 58 523 20 63

Sekretariat i Obsługa Finansowa Instytutu

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57
80-308 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 22 54
Fax: +48 58 523 20 63

Obsługa Inwentarzowo-Likwidacyjna Aparatury i Materiałów

Telefon: +48 58 523 22 53
Symbol: 
5200

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Laboratoriów

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni