Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57
80-308 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 21 00
Phone/fax: +48 58 523 22 66
Symbol: 
5000

Dziekan

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

Prodziekan ds. Studenckich

Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Rozwoju i Promocji

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Profesorowie wizytujący

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Doktoranci

Główni specjaliści

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni