Katedra Limnologii | Serwis główny UG

Katedra Limnologii

Telefon: +48 58 523 65 20
Symbol: 
G125

Kierownik Katedry

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Doktoranci

Pracownicy naukowo-techniczni