Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska | Serwis główny UG

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska

Telefon: +48 58 523 28 62
Fax: +48 58 523 27 03
Symbol: 
6130

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Wykładowcy współpracujący

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr

Pracownicy Sekretariatu Zakładu