Katedra Historii Prawa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katedra Historii Prawa

Telefon: +48 58 523 28 79
Fax: +48 58 523 29 41
Symbol: 
6161

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr