Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego | Serwis główny UG

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

Symbol: 
6115

Kierownik Katedry

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Wykładowcy współpracujący

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr