Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego

Telefon: +48 58 523 28 22
Fax: +48 58 523 27 14
Symbol: 
6220

Kierownik Katedry

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr