Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa

Telefon: +48 58 523 28 62
Fax: +48 58 523 27 03
Symbol: 
6170

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy współpracujący

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr