Zakład Praw Człowieka i Etyki Prawniczej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zakład Praw Człowieka i Etyki Prawniczej

Telefon: +48 58 523 29 43
Fax: +48 58 523 29 35
Symbol: 
6291

Kierownik Zakładu

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy Sekretariatu Zakładu