Katedra Bankowości i Finansów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katedra Bankowości i Finansów

Telefon: +48 58 523 14 92
Fax: +48 58 523 11 08
Symbol: 
2416

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy administracyjni