fbpx Wydział Zarządzania | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Zarządzania | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Zarządzania

Symbol: 
Z000

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych

Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą

Kierownicy Dziekanatów

p.o. Kierownika

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Strony