Wydział Zarządzania | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Zarządzania

Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Telefon: +48 58 523 10 00
Fax: +48 58 551 46 76
Symbol: 
2000

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych

Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą

p.o. Kierownika

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy współpracujący

Specjaliści

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni