Medal Europejski dla Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała otrzymał Medal Europejski przyznawany przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, instytucję działającą przy Komisji Europejskiej oraz Business Centre Club. Rektor UG został wyróżniony za promowanie w Polsce idei europejskich.

Medal Europejski jest niekomercyjną, ogólnopolską inicjatywą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, instytucji działającej przy Komisji Europejskiej oraz Business Centre Club. Celem nagrody jest wsparcie polskich produktów i usług na rynku Unii Europejskiej oraz przybliżenie idei Unii Europejskiej przede wszystkim środowisku przedsiębiorców. Honorowy Medal Europejski otrzymują osoby spoza środowiska przedsiębiorców, które promują idee przyświecające inicjatorom Medalu.

Medalem wyróżniane są produkty i usługi, które spełniają standardy europejskie. Medal Europejski przyznawany jest już od 19 lat, a wśród nagrodzonych nim firm są zarówno najwięksi polscy producenci, banki, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, liderzy branży budowlanej, firmy informatyczne i telekomunikacyjne, jak również mniejsze przedsiębiorstwa, znane na lokalnym rynku, uczelnie wyższe, a także media.

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego