życie akademickie
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Stepnowski o pomocy dla Ukrainy
nauka
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, odebrał nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej za rok 2020. Nagroda została przyznana przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk podczas konferencji QUO VADIS Life Sciences w Opolu. Wyróżnione przez Kapitułę…
życie akademickie
Już  4 maja maturzyści przystępują do egzaminu dojrzałości. Trzymamy za Was kciuki! Posłuchajcie życzeń, które skierował do Was Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Piotr Stepnowski.
życie akademickie
Senat Uniwersytetu Gdańskiego podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. Po objęciu funkcji Rektora UG prof. Piotr Stepnowski zwrócił się do społeczności akademickiej z propozycją zgłaszania zmian w statucie. Powołano również komisję senacką, której przewodniczył prof. Mariusz Bogusz. Po trzech miesiącach uzgodnień, konsultacji oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Uniwersytetu…
nauka
Rektorzy Seniorzy byli gośćmi rektora prof. Piotra Stepnowskiego. Panowie spotkali się w Sali Portretowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, żeby porozmawiać o zmianach w uczelni i planach rozwoju. Zaproszeni zostali prof. Zbigniew Grzonka, prof. Marcin Pliński, prof. UG Andrzej Ceynowa i prof. Bernard Lammek. - Chciałbym czerpać z doświadczenia moich poprzedników, którzy nie tylko tworzyli historię…
życie akademickie
8 października 2020 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, poświęcone sytuacji Uczelni po rezygnacji dra hab. Jerzego Gwizdały, prof. UG z funkcji Rektora. Przed formalnym otwarciem posiedzenia do Senatorów zwrócił się prof. dr hab. Zbigniew Grzonka, Rektor Senior Uniwersytetu Gdańskiego. Podziękował za nadanie mu tytułu doktora honoris causa UG w jubileuszowym roku Uczelni i zaapelował o…
życie akademickie
Na Uniwersytecie Gdańskim trwa procedura związana z wyborami Rektora Uczelni. Zapraszamy do śledzenia komunikatów. Komunikaty dotyczące wyborów Rektora Uniwersytetu Gdańskiego: 1. Rektor prof. Piotr Stepnowski nominował prorektorów, 25.11.2020 2. Prof. Piotr Stepnowski rektorem Uniwersytetu Gdańskiego, 23.11.2020 3. Na Uniwersytecie Gdańskim zakończyła się kampania wyborcza, 17.11.2020 4. Deklaracja prof. dra hab.…
życie akademickie
Szanowni Państwo, w październiku rozpoczynaliśmy rok akademicki 2019/2020 przekonani, że po zmianach wynikających z zapisów nowej ustawy czeka nas spokojny czas wypełniony doniosłymi wydarzeniami naukowymi i artystycznymi związanymi z obchodami jubileuszu 50-lecia powołania Uniwersytetu Gdańskiego. Jednak dzisiaj, gdy zmierzamy do końca okazuje się, że był dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem. Konieczność…
życie akademickie
Prof. UG dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała został wybrany na Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024. Wyboru dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów. Posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów, którego przedmiotem był wybór Rektora UG, odbyło się 27 kwietnia 2020 w formie wideokonferencji. Obradom przewodniczyła prof. UG, dr hab. Teresa Kamińska. W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów UG, zgodnie ze Statutem…
życie akademickie
Szanowni Państwo Pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego Drodzy Studenci i Doktoranci   Przechodzimy w ostatnich dniach czas trudnej próby. Na nowo musimy organizować nasze życie zawodowe, a często także osobiste. To wielkie wyzwanie i odpowiedzialność za naszych studentów, doktorantów, pracowników, za naszych bliskich i rodziny. Starając się sprostać konieczności zapewnienia funkcjonowania uczelni w sytuacji zagrożenia…
życie akademickie
Wybory Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024 odbędą się 17 marca 2020 roku. Wyboru dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów spośród kandydatów wskazanych przez Radę Uniwersytetu Gdańskiego. W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów, zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Gdańskiego, wchodzą wszyscy członkowie…
nauka
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała otrzymał Medal Europejski przyznawany przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, instytucję działającą przy Komisji Europejskiej oraz Business Centre Club. Rektor UG został wyróżniony za promowanie w Polsce idei europejskich. Medal Europejski jest niekomercyjną, ogólnopolską inicjatywą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, instytucji…
współpraca
W dniu 9 grudnia 2019 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy ramowej pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Gdyńskim Związkiem Pracodawców „NORD”. Umowę  ze stronu Uniwersytetu Gdańskiego sygnował podpisem JM Rektor, prof. dr. hab. Jerzy Piotr Gwizdała natomiast ze strony GZP „NORD” – Prezydent Jerzy Szulist. Przedstawicielami z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego byli Dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz UG – dr Sebastian…
życie akademickie
Nowy rok akademicki 2019/2020 na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęło ponad 26 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz 1700 nauczycieli akademickich. Na pierwszy rok studiów uczelnia przyjęła niemal 10 tysięcy studentów. Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Gdańskim, z udziałem zaproszonych gości i społeczności akademickiej, odbyła się 30 września 2019 roku w…
życie akademickie
W poniedziałek 16 września przedstawiciele władz Uniwersytetu Gdańskiego odwiedzili nowo powstałe Przedszkole Uniwersyteckie, które znajduje się na terenie kampusu Oliwa. Przedszkole jest niepubliczną placówką oświaty, dedykowaną przede wszystkim dzieciom pracowników, doktorantów i studentów UG, ale również otwartą dla dzieci rodziców spoza uczelni. W pracy wychowawczej i dydaktycznej są stosowane elementy koncepcji…