Nagroda za wybitne osiągnięcie w zakresie chemii analitycznej PAN

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, odebrał nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej za rok 2020. Nagroda została przyznana przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk podczas konferencji QUO VADIS Life Sciences w Opolu.

nagroda

Wyróżnione przez Kapitułę Nagrody osiągnięcie prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego zatytułowane zostało: Opracowanie i rozwój niekonwencjonalnych metod separacyjnych oraz technik analitycznych do oznaczania mikrozanieczyszczeń środowiska.

- Na osiągnięcie to składała się seria artykułów naukowych opublikowanych przeze mnie wraz z współpracownikami w uznanych czasopismach międzynarodowych, takich jak: Journal of Hazardous Materials (IF=9,1), Bioresource Technology (IF=7,5) czy Science of the Total Environment (IF=6,5). Artykuły poświęcone były analityce pozostałości farmaceutyków oraz produktów ich transformacji w środowisku, oszacowaniu ich losów środowiskowych i ekotoksyczności, a także autorskich, nowatorskich koncepcji metod separacyjnych i technik analitycznych przy zastosowaniu innowacyjnych sorbentów – mówi prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Nagroda Naukowa Komitetu Chemii Analitycznej PAN przyznawana jest indywidualnie lub dla zespołu za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii analitycznej. Wyboru laureata Konkursu dokonuje Kapituła Nagrody powołana przez Przewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

Podstawę do ubiegania się o nagrodę stanowią monografia albo praca lub cykl prac opublikowanych w okresie 1 roku poprzedzającego termin składania wniosku. Pod uwagę brane są wyłącznie prace, w których wskazana jest afiliacja kandydata lub kandydatów z polskim ośrodkiem.

- Serdecznie gratuluję Panu prof. przyznanej nagrody, jednocześnie chciałbym podziękować za dotychczasowe zaangażowanie w działalność na rzecz upowszechnienia chemii analitycznej, która sprzyja budowie pozytywnego wizerunku Nauki Polskiej, w kraju i na arenie międzynarodowej. Wyrażając uznanie dla dotychczasowych dokonań życzę realizacji nowych przedsięwzięć zapewniających dalszy rozwój polskiej nauki i osiągnięć w prowadzonej działalności na rzecz chemii analitycznej – czytamy w liście prof. dra hab., dr h. c. mult. Bogusława Buszewskiego, Przewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

Więcej na str. Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Elżbieta Michalak-Witkowska/ Zespół Prasowy UG