Umowa z Gdyńskim Związkiem Pracodawców „NORD”

W dniu 9 grudnia 2019 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy ramowej pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Gdyńskim Związkiem Pracodawców „NORD”. Umowę  ze stronu Uniwersytetu Gdańskiego sygnował podpisem JM Rektor, prof. dr. hab. Jerzy Piotr Gwizdała natomiast ze strony GZP „NORD” – Prezydent Jerzy Szulist. Przedstawicielami z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego byli Dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz UG – dr Sebastian Susmarski oraz Pan Leszek Fiertek z Biura Kontroli Wewnętrznej natomiast ze strony GZP „NORD” – Pan Stefan Benkowski oraz Pan Adam Rusak. Celem podpisanej umowy jest współpraca na wielu płaszczyznach poprzez między innymi organizację szkoleń, konferencji naukowych, sympozjów i innych form przekazywania wiedzy i doświadczeń a także organizacja praktyk dla studentów UG.

Biuro Promocji