współpraca
Fot. Dominik Werner/KFP W Portalu Pracownika pojawiła się nowa zakładka poświęcona przeciwdziałaniu konfliktowi interesów. Została ona stworzona z myślą o pracownikach naszej uczelni, w celu dbania o ich bezpieczeństwo w zakresie ryzyka wystąpienia konfliktu interesów oraz podnoszenia świadomości w obszarze unikania…
współpraca
Uniwersytet Gdański podpisał pięcioletnią umowę o współpracy z Uniwersytetem Akaki Tsereteli w Gruzji. Uczelnie oficjalnie rozpoczęły wspólne działania w obszarze edukacji, mobilności i nauki.  Nowo zawarte porozumienie zakłada wymianę studentów I i II stopnia, doktorantów, naukowców i pracowników administracyjnych. Obie uczelnie zobowiązały się także…
współpraca
36 godzin stacjonarnych zajęć z języka polskiego, prawa oświatowego oraz polskiej podstawy programowej odbędą ukraińscy nauczyciele między 29 sierpnia a 2 września w ramach szkolenia na Wydziale Filologicznym. To część czteromiesięcznego kursu, którego celem jest przygotowanie uchodźców do pracy w polskich szkołach. W czerwcu br. projekt został dofinansowany na blisko 800 tys. złotych przez Centrum Edukacji Nauczycieli…
współpraca
Fot. Alan Stocki/UG. Współpracę w celu wspierania wzajemnego popularyzowania nauki, wiedzy, sztuki i kultury zawarły Uniwersytet Gdański i Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. CSW ŁAŹNIA jest jedną z ważniejszych w Polsce instytucji zajmujących się sztuką współczesną, która za główny cel stawia sobie prezentację i upowszechnianie…
życie akademickie
Na zdjęciu pracownicy Biura Karier UG, od lewej str.: Anita Rybacka - doradca zawodowy, Aleksandra Stenke - Kierownik Biura Karier, Izabela Charun - doradca zawodowy. Fot. Mateusz Byczkowski/UG. Chcesz zweryfikować swoje pomysły na zawodową przyszłość, ale nie wiesz z kim i gdzie o tym porozmawiać? Szukasz inspiracji do działania, a…
współpraca
Fot. Polenergia Uniwersytet Gdański podpisał porozumienie o współpracy z Polenergią SA – największą prywatną grupą energetyczną, działającą w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. - Podjęta współpraca to kolejny krok w kierunku kształcenia kadr dla…
współpraca
Dr hab. Wojciech Bizon, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Fot. Arek Smykowski/UG. - Pomagamy naukowcom wprowadzić dobre pomysły na rynek, ale wspieramy ich również w prowadzeniu komercyjnych badań dla pomiotów z sektora biznesowego, oferując m.in. pomoc w obsłudze zleceń zewnętrznych od strony administracyjnej, formalnej, prawnej,…
współpraca
Współpraca Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego z Uniwersytetem Maltańskim – to główny temat spotkania online, które odbyło się 20 kwietnia 2021 r. W spotkaniu uczestniczyli prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. innowacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prof. Theodore…
życie akademickie
9 spotkań online z pomorskimi pracodawcami, a także warsztat przygotowujący do wejścia na rynek pracy, podczas którego dowiesz się m.in. jak stworzyć dobre CV, jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej oraz gdzie najlepiej szukać ofert pracy. Jeśli jesteś studentem, weź udział w Tygodniu Karier organizowanym na UG przez Biuro Karier Uniwersytetu…
współpraca
Fot./Pixabay Wspólne badania naukowe w ramach mającego powstać w przyszłym roku Centrum Badań Zmian Klimatu przy UMCS były jednym z tematów omawianych podczas seminarium pt. "Zmiany klimatu – wyzwania i inspiracje dla nauki II”, nad którym patronat honorowy objął m.in. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas seminarium online pt. "…
współpraca
W dniu 16 grudnia 2019 r. miało miejsce uroczyste wręczenie Uniwersytetowi Gdańskiemu dyplomu uznania przyznanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej za udział w drugiej edycji programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Dyplom JM Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzemu Piotrowi Gwizdale wręczał Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Andrzej Płocha. „Legia Akademicka…
współpraca
W dniu 9 grudnia 2019 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy ramowej pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Gdyńskim Związkiem Pracodawców „NORD”. Umowę  ze stronu Uniwersytetu Gdańskiego sygnował podpisem JM Rektor, prof. dr. hab. Jerzy Piotr Gwizdała natomiast ze strony GZP „NORD” – Prezydent Jerzy Szulist. Przedstawicielami z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego byli Dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz UG – dr Sebastian…
współpraca
Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem Nauk Społecznych i Humanistycznych (USSH, Wietnamski Uniwersytet Narodowy) w Hanoi trwa już ponad 10 lat, a szczególnie owocna kooperacja odbywa się pomiędzy Instytutem Psychologii UG i Wydziałem Psychologii USSH w ramach umowy bilateralnej dotyczącej wymiany kadry uczelnianej, prowadzenia wspólnych projektów badawczych i wspólnych publikacji na forum…