UG rozwija współpracę z instytucjami kultury. Umowa z Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

Photo by Alan Stocki/UG

Fot. Alan Stocki/UG.

Współpracę w celu wspierania wzajemnego popularyzowania nauki, wiedzy, sztuki i kultury zawarły Uniwersytet Gdański i Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia.

CSW ŁAŹNIA jest jedną z ważniejszych w Polsce instytucji zajmujących się sztuką współczesną, która za główny cel stawia sobie prezentację i upowszechnianie uniwersalnych wartości sztuki współczesnej, będącej częścią światowego dziedzictwa kultury.

- Naszą misją jest ukazywanie najnowszych zjawisk artystycznych w procesie ich przemian, reagowanie na aktualne zjawiska kulturalno-cywilizacyjne we współczesnym świecie – a zarazem edukacja w tym zakresie, wykorzystująca nowe media i technologie - mówi Jadwiga Charzyńska, Dyrektor CSW ŁAŹNIA. - Cele naszej instytucji realizowane są poprzez organizację wystaw, performansów, interwencji w przestrzeni publicznej, warsztatów, konferencji naukowych, wykładów, koncertów i pokazów filmowych, a także poprzez działalność wydawniczą, wymiany międzynarodowe, rezydencje artystyczne i nowatorskie programy edukacyjne.

Zawarta umowa doskonale wpisuje się w misję Uniwersytetu Gdańskiego – jest nią nie tylko przekazywanie rzetelnej wiedzy i kształcenie na najwyższym poziomie, ale też pielęgnowanie kultury.

- Umowa z CSW ŁAŹNIA to m.in. umożliwienie swobodnej wymiany doświadczeń i dążenie do wzajemnego popularyzowania wiedzy i sztuki, a także większa przestrzeń dla organizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i kulturowych - mówi prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor UG. - Kształtowanie ludzi o otwartych umysłach, odnajdujących się w różnorodności kulturowej i zmieniającym się  świecie to również ważna część naszej działalności.

Współpraca obu instytucji, choć mniej formalna, trwa już od dłuższego czasu. Doświadczeniem w tym zakresie może pochwalić się m.in. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed.

- Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, a w szczególności mój zespół od lat współpracują z Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA – mówi prof. dr hab. Ewa Łojkowska, kierowniczka Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin. - W ramach różnych projektów, głównie dotyczących tych z zakresu BIOARTU (np. wystawy: Oron Cats i Ionat Zurr Crude Life, Zbigniew Oksiuta Studiolo-Kosmiczne ogrody) pomagaliśmy przygotowywać część biologiczną ekspozycji. Kilkoro profesorów, gości ŁAŹNI, wygłaszało także u nas na wydziale wykłady: Oron Cats, Nina Czeglady, Gina Czarnecki i Roger Malina. Obecnie na wydziale jest eksponowana wystawa „Roślino-zwierzęta ~ Symbiotyczność tworzenia” autorstwa Elvina Flamingo, profesora ASP, współpracującego także z CSW ŁAŹNIĄ.

Koordynatorem współpracy z CSW ŁAŹNIA ze strony UG została Monika Zdroik, kierownik Zespołu Promocji UG, wyznaczona na to stanowisko przez Rektora UG.

EMW/Zespół Prasowy UG