Współpraca uczelni i naukowców z biznesem przy wsparciu Univentum Labs

Prof. Bizon

Dr hab. Wojciech Bizon, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Fot. Arek Smykowski/UG.

- Pomagamy naukowcom wprowadzić dobre pomysły na rynek, ale wspieramy ich również w prowadzeniu komercyjnych badań dla pomiotów z sektora biznesowego, oferując m.in. pomoc w obsłudze zleceń zewnętrznych od strony administracyjnej, formalnej, prawnej, ekonomicznej i negocjacyjnej. Jesteśmy pomostem między światem nauki i biznesu - mówi dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG z Wydziału Ekonomicznego, Prezes Univentum Labs, spółki celowej Uniwersytetu Gdańskiego.

Spółka Univentum Labs została utworzona w 2014 roku (do 2021 r. działała pod nazwą TechTransBalt). Do jej głównych zadań należała dotychczas komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz wspomaganie uniwersyteckich naukowców w tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych, tj. spółek spin-off. Z czasem pojawiły się jednak nowe możliwości współpracy nauki z biznesem.

- Poza wspieraniem pomysłów naukowych, w których dostrzegamy potencjał rynkowy, lokowaniem ich na rynku i oferowaniem kompleksowej pomocy w ich komercjalizacji, zapewniamy naukowcom pomoc w obsłudze prowadzonych przez nich odpłatnych badań dla podmiotów z sektora biznesowego, przy pełnoprawnym wykorzystaniu infrastruktury i zasobów naszej uczelni - mówi prof. Wojciech Bizon. - Jesteśmy w stanie poprowadzić takie badania pod kątem ich obsługi prawnej, finansowej, menedżerskiej, negocjacyjnej, reprezentacyjnej i marketingowej w imieniu naszych naukowców.

Jak podkreśla prezes Univentum Labs, dotychczas naukowcy UG prowadzili granty i badania o charakterze naukowym głównie w macierzystych jednostkach. Stosunkowo niewiele było przypadków, kiedy to biznes zgłaszał się na uczelnię w poszukiwaniu zespołów naukowych do przeprowadzenia ekspertyz, analiz czy badań.

- Chcemy pokazać przedsiębiorcom, że wiele ciekawych projektów można zrobić na zasadzie współpracy biznes-uczelnia, że jesteśmy gotowi działać. Te dwa byty mogą i powinny się przenikać - podkreśla prof. Wojciech Bizon. - Warto dodać, że to się już udaje, realizujemy np. coraz więcej branżowych ekspertyz dla podmiotów zewnętrznych, także instytucjonalnych. Przy małych zleceniach działamy też szybciej, bo jako spółka kapitałowa korzystamy z dużo prostszych procedur niż te, które musi stosować uczelnia wyższa. W praktyce nie zawsze trzeba uruchamiać wielką machinę, aby sfinalizować z korzyścią dla wszystkich ciekawe zlecenie, co także ma miejsce w odniesieniu do wynagrodzeń.

Dla naukowców ważnym aspektem współpracy z biznesem może być również możliwość realizacji ścieżki publikacyjnej. Univentum Labs zwraca na tę kwestię szczególną uwagę. - Jako spółka potrafimy „wyciągnąć” ze współpracy biznesowej takie aspekty naukowe, które równolegle umożliwiają naszym badaczom realizację ścieżki publikacyjnej. Dzięki temu pracownicy UG mogą wzbogacać swój „rekord” publikacyjny – tłumaczy prezes spółki.

Obszarem działalności spółki celowej UG, o którym warto wspomnieć, jest również pomaganie ambitnym, kreatywnym i nieszablonowo myślącym studentom i doktorantom w zdobywaniu konkretnych zleceń ze sfery praktyki gospodarczej i zachęcanie ich do udziału w mikroprojektach, które Univentum realizuje wspólnie z pomorskimi przedsiębiorcami.

Spółka ściśle współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim oraz znajdującym się na jego terenie Centrum Transferu Technologii UG (CTT UG). Uczelnia stanowi jeden z największych ośrodków naukowych na Pomorzu posiadający bogatą bazę naukowców z olbrzymim potencjałem naukowym, wyposażone laboratoria oraz jeden z najnowocześniejszych gmachów naukowo-dydaktycznych w Polsce.

- Rozumiemy istotę prowadzenia badań naukowych i obopólną korzyść, jaką daje powiązanie ich z biznesem. Dlatego zachęcamy wszystkich chętnych do podjęcia współpracy z naszą spółką - dodaje prof. Wojciech Bizon.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG