Po co studentowi Biuro Karier? Rozmowa z kierownik BK UG

Fot.

Na zdjęciu pracownicy Biura Karier UG, od lewej str.: Anita Rybacka - doradca zawodowy, Aleksandra Stenke - Kierownik Biura Karier, Izabela Charun - doradca zawodowy. Fot. Mateusz Byczkowski/UG.

Chcesz zweryfikować swoje pomysły na zawodową przyszłość, ale nie wiesz z kim i gdzie o tym porozmawiać? Szukasz inspiracji do działania, a może potrzebujesz informacji na temat ofert pracy lub kogoś, kto pomoże ci profesjonalnie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? O tym jak, dla kogo i w jakim zakresie działa Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego rozmawiamy z jego kierownikiem, Aleksandrą Stenke.

Elżbieta Michalak-Witkowska: Powiedz proszę, czym jest Biuro Karier i na czym skupia się Wasza praca? W zespole macie nie tylko doradców zawodowych, ale też coacha.

Aleksandra Stenke: Biuro Karier to miejsce, w którym każdy student, ale także i absolwent Uniwersytetu Gdańskiego znajdzie wsparcie w zakresie stawiania pierwszych kroków na rynku pracy i poszukiwania swojego miejsca na nim. Jesteśmy pomostem pomiędzy uczelnią i studentami a pracodawcami i rynkiem pracy.

W zespole BK mamy dwie doradczynie zawodowe, które codziennie prowadzą indywidualne rozmowy doradcze ze studentami jak i absolwentami UG (w formie stacjonarnej lub online), w tym także ze studentami zagranicznymi. W chwili obecnej główną grupę odbiorców naszych działań stanowią uczestnicy Projektu ProUG, czyli studenci czterech ostatnich semestrów studiów.

Praca doradcy zawodowego skupia się przede wszystkim na potrzebach osoby z którą pracuje. Nie ma jednego szablonu na przeprowadzenie rozmowy. Oczywiście zawsze rozpoczynamy od poznania uczestnika, jego potrzeb, uwarunkowań, oczekiwań. Jednak kolejne etapy rozmów są bardzo zindywidualizowane i w pełni uzależnione od tego „z czym” przychodzi dana osoba i jakie określiła potrzeby. Staramy się być elastyczni, w rozmowie skupiamy się na tym, co uczestnik „mówi”, co jest dla niego ważne w danym momencie i do tego dostosowujemy nasze metody i narzędzia pracy. Wszystko to dzieje się z pełną akceptacją i wsparciem dla drugiej osoby.

- Zawsze myślałam, że z Waszej oferty może skorzystać jedynie student UG. Mówisz jednak, że drzwi BK są otwarte także dla absolwentów. W jakim zakresie pomagacie ludziom, którzy do Was przychodzą?

- Tak, z naszej pomocy korzystają zarówno studenci jak i absolwenci UG. Tematyka spotkań doradczych i coachingowych jest różnorodna i całkowicie dostosowywana do potrzeb i oczekiwań uczestnika. Oczywiście jako profesjonaliści staramy się nie tylko wysłuchać każdej osoby i podążać za jej potrzebami ale także przedstawiamy nowe perspektywy i możliwości. Zapraszamy do skorzystania z naszego wsparcia szczególnie osoby, które chcą zweryfikować swoje pomysły na zawodową przyszłość, szukają inspiracji, by zacząć działać, potrzebują informacji na temat ofert pracy lub potencjalnych pracodawców, chcą udoskonalić dokumenty aplikacyjne lub chciałyby profesjonalnie przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych.

W czasie rozmów doradczych towarzyszymy uczestnikowi w poszukiwaniu ścieżki zawodowej, weryfikujemy pomysły, poszukujemy inspiracji zawodowych, a naszą misją jest bycie mentorem dla młodego człowieka.

- Kiedy jest dobry moment na rozmowę z doradcą zawodowym lub coachem? Z jakich metod i narzędzi w czasie takiego spotkania korzystacie? BK UG może pochwalić się kilkoma nowościami, prawda? Opowiesz o nich trochę?

- Wielu młodych ludzi ma wewnętrzne obawy przed zrobieniem pierwszych kroków zawodowych. Czują się zagubieni i często nie wiedzą, od czego zacząć. Wtedy właśnie jest dobry moment na rozmowę z doradcą zawodowym lub coachem. Może okazać się, że jego wsparcie przybliży uczestnika do marzeń zawodowych lub po prostu zmotywuje do działania.

W codziennej pracy doradczej pracujemy z różnymi narzędziami i metodami. Dzięki ogólnouniwersyteckiemu projektowi ProUG oferta naszego biura została wzbogacona o narzędzia służące określaniu kompetencji studentów. Narzędzia te są dostępne online oraz mają formę testów. Na ich podstawie student ma możliwość głębszego wglądu w swój styl działania, poznania swoich mocnych i słabych stron oraz osobowości zawodowej. Co najważniejsze uczestnik nie zostaje sam z raportem – rolą doradców zawodowych jest towarzyszenie mu w interpretacji wyników podczas sesji informacji zwrotnej. Ponadto w ramach działań projektowych nasi pracownicy dołączyli do grona certyfikowanych trenerów Metodologii FRIS®. FRIS® to całkowicie polskie narzędzie diagnostyczno-rozwojowe, służące do zrozumienia oraz prostego opisu kluczowych różnic w sposobach myślenia i działania każdego z nas. Wskazuje obszary największego  potencjału danej osoby.

- Wspomniałaś na początku, że pomagacie studentom stawiać pierwsze kroki na rynku pracy. Czy to znaczy, że proponujecie im konkretne staże, praktyki? Także płatne? Dlaczego warto w trakcie studiów korzystać z oferty praktyk, staży czy wolontariatu?

- Pracownicy BK UG na bieżąco monitorują rynek pracy. Co to znaczy? Codziennie sprawdzamy oferty pracy, staży i praktyk zamieszczane na portalach czy stronach kariery firm, z którymi prowadzimy stałą współpracę. Musimy posiadać wiedzę kiedy, gdzie i na jakie stanowiska prowadzone  są projekty rekrutacyjne, które mogłyby okazać się ciekawą opcją dla naszych studentów lub alternatywą dla absolwentów. Oprócz tego prowadzimy stałą wymianę informacji  z przedstawicielami firm, którzy w obecnym czasie lub w przyszłości planują zatrudnienie i chcą pozyskać kandydatów z naszej uczelni.

BK UG

Fot. Mateusz Byczkowski/UG.

Biuro Karier prowadzi również własną stronę internetową. Pracodawcy znają wartość naszych studentów i absolwentów dlatego chętnie zamieszczają oferty w naszym portalu. Na chwilę obecną posiadamy prawie 200 ofert dopasowanych pod kątem kierunków czy specjalizacji  studentów. Oczywiście zdarzają się także oferty pracy dodatkowej lub sezonowej – nie wymagające doświadczenia i wiedzy.

Dlaczego warto w trakcie studiów korzystać z oferty praktyk, staży czy wolontariatu ? To pytanie często pojawia się wśród naszych studentów. Odpowiedź jest prosta. Przygotowanie do pracy rozpoczyna się od edukacji - poszerzania wiedzy z określonych dziedzin oraz  nabywania różnorodnych umiejętności. Jednak sposobów zastosowania nabytej wiedzy najłatwiej nauczyć się w realnych warunkach pracy, czyli w działaniu i poprzez obserwację innych. Nie zawsze możliwe jest podjęcie pracy w trackie edukacji, a już prawie niemożliwym jest jej podjęcie zatrudnienia w pełnoetatowym wymiarze.  Stąd najlepszym rozwiązaniem są właśnie  praktyki, staże i wolontariaty.  W trakcie ich odbywana w  łatwy sposób można sprawdzić posiadane umiejętności i wiedzę z zakresu danej specjalizacji. Zweryfikować możemy również posiadane kompetencje miękkie, czyli umiejętności osobiste, a także zobaczyć, jak nasze wyobrażenia dalekie są od rzeczywistości.

- Współpraca z pracodawcami nie polega tylko na zamieszczaniu ofert pracy. Prowadzicie wspólnie także wiele ciekawych projektów.

- Zdecydowanie tak. Do najważniejszych i chyba największych należy organizacja targów pracy. Do tego możemy pochwalić się współpracą w zakresie organizacji warsztatów, szkoleń i spotkań z pracodawcami.

Mówiąc o projektach warto wspomnieć o tym, że jesteśmy zaangażowani w jeden z największych projektów, finansowany  ze środków unijnych, pod nazwą „PROgram Rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego (ProUG)”. Jest on skierowany do studentów czterech ostatnich semestrów studiów licencjackich i magisterskich, wszystkich kierunków i wydziałów, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Ideą projektu w ramach oferty Biura Karier jest wsparcie studentów w przejściu ze ‘świata edukacji do świata pracy’.

Oferujemy uczestnikom skorzystanie ze spotkań doradczych, testów, coachingu. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących liczby spotkań – jest ich po prostu tyle, ile osoba potrzebuje.

W ramach ProUG studenci mogą również skorzystać ze szkoleń, które bazują na praktycznych ćwiczeniach z zakresu komunikacji, autoprezentacji, negocjacji czy radzenia sobie ze stresem. Są to zajęcia, do których nie potrzeba specjalistycznej wiedzy, przydają się natomiast w niemal każdej branży i na każdym stanowisku.

- Pomagacie też studentom i absolwentom w napisaniu CV lub w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej. Dlaczego CV i inne dokumenty aplikacyjne muszą być dobrze napisane? Czy to może przesądzić o powodzeniu w rekrutacji?

- Bardzo często pomagamy w tworzeniu lub doskonaleniu dokumentów aplikacyjnych, w tym np. CV, listu motywacyjnego, jeśli jest potrzebny. Zdarza się, że konsultujemy inne formularze wymagane w procesie aplikacyjnym. Przygotowanie informacyjnych i estetycznych dokumentów aplikacyjnych bywa bardzo istotne, bo może decydować o tym, czy osoba zostanie zaproszona do kolejnych etapów rekrutacji.

Służymy również studentom wskazówkami na różnych etapach procesów rekrutacji, w tym w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych.

- Dostajecie jakieś informacje zwrotne  od osób, które korzystały z Waszej pomocy? Jesteście w kontakcie, a może wiecie, czy udało się im podjąć satysfakcjonującą pracę?

- Część osób, z którymi pracujemy doradczo lub coachingowo zostaje z nami na dłużej. Wsparcie nie kończy się na dwóch czy trzech rozmowach, lecz jest oparte na wielu spotkaniach, które zawsze wynikają z potrzeby studenta. Największą satysfakcję czujemy oczywiście, gdy wymierna zmiana czy też korzyść u studenta zachodzi jeszcze w trakcie spotkań lub jest ich wynikiem. Bywa, że dostajemy podziękowania lub informację o tym, że danej osobie udało się zrealizować wspólnie ustalony cel zawodowy, otrzymała interesującą ofertę stażu czy też pracy lub po prostu „zaczęła” działać i to samo w sobie jest już dla niektórych ważne. Nie chodzi tu przecież o jakieś wielkie zmiany w życiu czy podejściu do pracy, nie chodzi o rewolucję. Zależy nam raczej na ewolucji w myśleniu młodej osoby, czasem wystarczy, że nadamy impuls do działania, czasem po prostu wysłuchamy i podzielimy się swoimi przemyśleniami. Satysfakcja jest dla nas jeszcze większa gdy otrzymujemy pisemnie pozytywny feedback, który dodatkowo potwierdza skuteczność naszego wsparcia.

- W jakich godzinach pracuje BK UG i jak umówić się na spotkanie?

- Pracujemy w godzinach 7.30  – 15.30 i wtedy można  nas odwiedzić w siedzibie lub umówić się telefonicznie czy mailowo. W dobie obecnej sytuacji pandemicznej staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych studentów i prowadzimy także spotkania online.  Więcej informacji znaleźć można w zakładce kontakt na naszej stronie Biuro Karier UG.

Zachęcamy też do odwiedzania nas na FB.

- Dziękuję za rozmowę i życzę wielu owocnych spotkań ze studentami i absolwentami.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG