Wręczenie Uniwersytetowi Gdańskiemu dyplomu uznania przyznanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej

W dniu 16 grudnia 2019 r. miało miejsce uroczyste wręczenie Uniwersytetowi Gdańskiemu dyplomu uznania przyznanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej za udział w drugiej edycji programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”.

Dyplom JM Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzemu Piotrowi Gwizdale wręczał Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Andrzej Płocha.

„Legia Akademicka” to jeden z najważniejszych obecnie programów Ministerstwa Obrony Narodowej skierowany do studentów, którzy chcieliby w formie ochotniczej odbyć przeszkolenie wojskowe oraz uzyskać status żołnierza rezerwy.

Uniwersytet Gdański aktywnie uczestniczy w tym programie, oferując swoim studentom możliwość zdobycia wielu dodatkowych, bardzo unikalnych umiejętności oraz kwalifikacji przynależnych tylko dla formacji wojskowych.

Biuro Promocji UG