Bezpieczna przestrzeń dla komercjalizacji. Nowa zakładka w Portalu Pracownika

fot.

Fot. Dominik Werner/KFP

W Portalu Pracownika pojawiła się nowa zakładka poświęcona przeciwdziałaniu konfliktowi interesów. Została ona stworzona z myślą o pracownikach naszej uczelni, w celu dbania o ich bezpieczeństwo w zakresie ryzyka wystąpienia konfliktu interesów oraz podnoszenia świadomości w obszarze unikania sytuacji konfliktowych.

W dużych, prężnie działających i rozwijających się instytucjach trudno jest uniknąć konfliktu interesów, ponieważ może on wynikać z działań podejmowanych na zbyt wielu obszarach (zamówienia publiczne, transakcje handlowe, prowadzenie i finansowanie badań, patenty, komercjalizacja wyników badań, wybór wykonawców, rekrutacja i wiele innych).

Aby uporządkować złożone zagadnienie konfliktu interesów oraz podzielić się wiedzą  w tym zakresie, w Portalu Pracownika powstała nowa zakładka, do której dostęp uzyska każda zalogowana osoba.

Nowa zakładka w Portalu Pracownika

Budując bezpieczną przestrzeń dla komercjalizacji wyników badań naukowych oraz pogłębionej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zarządzeniem Rektora UG powołana została Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów w UG.

– Przyjęcie rozwiązań w zakresie przeciwdziałania, właściwej identyfikacji i zarządzania konfliktem interesów oraz upowszechnienia wśród społeczności Uniwersytetu Gdańskiego informacji na ten temat stanowi istotny element właściwego administrowania uczelnią i jest niezbędne dla nawiązywania efektywnej i transparentnej współpracy z partnerami biznesowymi  powiedział Rektor UG, prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Chcemy jeszcze ściślej współpracować z otoczeniem społeczno-gospodarczym i mamy ku temu potencjał naukowy. Zależy nam na przejrzystym i rzetelnym podejściu do komercjalizacji wyników badań naukowych, uzyskiwaniu patentów, przychodów z usług eksperckich czy podnoszeniu wyników oceny parametrycznej wydziałów – mówi Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG. – W nowej zakładce Portalu Pracownika poświęconej sposobom unikania konfliktu interesów dzielimy się dobrymi praktykami, pokazujemy przykłady sytuacji nie będących konfliktem oraz te, które noszą jego znamiona, proponując od razu sposób przeciwdziałania im.

W zakładce znajduje się też zbiór dokumentów i przepisów prawnych dotyczących konfliktu interesów oraz ścieżka kontaktu w celu uzyskania wsparcia, np. w postaci porady eksperckiej lub opinii na temat tego, czy dana sytuacja to nie konflikt interesów.

Każdy z pracowników UG może też współtworzyć zamieszczane na zakładce treści i rozwijać je o nowe przykłady czy dobre praktyki.

– Zachęcamy do współpracy i dzielenia się już wypracowanymi i sprawdzonymi praktykami. Nadesłane przykłady zamieszczone zostaną w zakładce, a informacje w niej zawarte  będą regularnie wzbogacane o nowe treści – mówi Dyrektor Biura Współpracy i Rozwoju UG, Monika Adamczuk.

Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów UG

Przypomnijmy, że wdrożenie Polityki przeciwdziałania konfliktowi interesów w UG zostało uznane przez Radę Uniwersytetu Gdańskiego uchwałą z 20 stycznia 2023 r. jako niezbędny cel rozwoju aktywności uczelni na polu społeczno-gospodarczym.

Zgodnie z Polityką cała społeczność akademicka, a więc wykładowcy, pracownicy czy inne osoby działające w imieniu uczelni, powinny unikać konfliktu interesów oraz dbać o to, by podejmowane przez nich działania i interesy nie były sprzeczne ze zobowiązaniami wobec UG.

Dokument określa standardy, które uczelnia i jej pracownicy stosują w celu zapobiegania, identyfikowania i zarządzania konfliktem interesów.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG